BergamoNews.it - Bergamonews notizie in tempo reale da tutta Bergamo e provincia: cronaca, politica, eventi, sport ...

Littara ‘i l’emigranti

Rocco Cordì (Sinistra e libertà) alla 24 ore di lettura di Malnate ha letto in calabrese "Lettera dell'emigrante"

Più informazioni su

LITTARA ‘I L’ EMIGRANTI
 
Cara mugghieri, eccu ca ti scrivu,
I ‘sta cittati ricca e scunsulata,
Adduvi mi sbattiu fortuna ‘ngrata
E staju menzu mortu e menzu vivu.
 
Lavuru com’ebreu e comu tali
Mi guardanu e mi trattanu ‘sti genti;
Comu quasi ca fussi discendenti
Non tantu ‘i l’omu quantu ‘i l’animali.
 
Ed’eu, mparatu u staju tra l’amici,
U ndi cuntamu i peni e li suspiri
E mu ndi cunortamu nto patiri,
Suffru, mugghieri, quanto non si dici.
 
Mi veni ‘a tentazioni, ogni mumentu, 
U pigghiu ‘u trenu, ‘u scappu a casa mia,
U m’abbrazzu i figghioli, u basu a ttia,
U mi viju c’amici e pemmu sentu
 
‘A pecora ch’abbrama e la cummari
Chi currija ‘a gaijna oppure ‘u cani
Chi giranu p’a casa morti ‘i fami;
U larzu l’occhi e pemmu viju ‘u mari,
 
L’arburi, i strati, i casi d’u pajisi,
I voi cu carru chinu di fascini,
‘A hijocca chi difendi i pulicini,
Genti chi ciangi o chi hijacca d’arrisi,
 
Chi ti guarda, ti parra, ti saluta,
E senti ca ndai ‘n’anima, ‘nu cori,
E ca non si’ ‘nu pezzu ‘i ‘nu motori.
Ma poi mi votu e ti viju seduta
 
Chi ripezzi ‘a cammina o li carzuni,
E pensi ch’è stutatu u focularu,
E stai passandu ’n’antru jornu amaru,
Senza  ‘nu tozzu ‘i pani ‘nto casciuni.
 
Mi scordu ‘u trenu e cu’ cori ncajatu,
Ricogghiu i quattro sordi chi pigghiavi,
Ti scrivu ‘u vaglia e u basu. T’ ‘u mandavi.
Mugghieri mia, ‘i lagrimi nzuppatu.
 

Più informazioni su

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di BergamoNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.